Het geheim van een succesvolle verbouwing

plan je verbouwing

Tijdens een verbouwing kan er heel wat mis gaan. Het meest voorkomende probleem dat ik als architect terug zie komen bij verbouwers is dat de verbouwing duurder uitkomt dan verwacht. Vaak door een onrealistische kostenraming of door zaken die worden vergeten of niet op elkaar worden afgestemd. Dit kunnen we dan weer herleiden tot één grote oorzaak: het ontbreken van een masterplan.

Een masterplan

Een succesvolle verbouwing start met een doordacht masterplan. Want halsoverkop aan een verbouwing beginnen zonder duidelijke richting kan je vergelijken met naar de supermarkt gaan zonder boodschappenlijstje. Je wordt afgeleid van wat je echt wilt en nodig hebt waardoor je vaak met veel meer thuiskomt, maar toch van alles vergeten bent. Herkenbaar?

Een masterplan kan je opsplitsen in vijf grote delen: de bestaande toestand, het gewenste eindresultaat, het wettelijk kader, de financiële afweging en het plan van aanpak.

Deel 1: De bestaande toestand

Het eerste wat je te doen staat is een grondige analyse van de bestaande toestand. In welke staat bevindt je woning zich? Deze analyse kan je best onderverdelen in de buitenschil (dak, gevels en vloer), de technieken, de binnenafwerking en de omgevingsaanleg. Voor ieder onderdeel ga je na wat er zeker moet vernieuwd worden, wat behouden kan blijven en wat er zou kunnen verbeteren.

Deel 2: Het gewenste eindresultaat

Stilstaan bij het gewenste eindresultaat is cruciaal om een goed masterplan te bekomen. Vaak wordt er verbouwd in fases en daarbij worden de werken in een bepaalde fase strikt beperkt tot het gewenste resultaat van die welbepaalde fase. Er wordt niet gekeken naar toekomstplannen en hier gaat het dus fout… Het is belangrijk dat je een totaalplan maakt met het gewenste eindresultaat als doel. Dit totaalplan kan je dan in het deel ‘plan van aanpak’ opsplitsen in verschillende fases waarbij de ene fase is afgestemd op de andere. Op deze manier kan je de nodige voorbereidingen treffen en voorkom je onnodige kosten.

Deel 3: Het wettelijk kader

Wanneer je het gewenste eindresultaat voor ogen hebt, moet je nagaan welke verplichtingen je hebt. Wat zijn de bouwvoorschriften? Moet je samenwerken met een architect? Voor kleine onderhoudswerken (zoals het vervangen van ramen) en niet-structurele werken waarbij het bouwvolume niet wordt gewijzigd (zoals het isoleren van de spouw) heb je geen vergunning of samenwerking met architect nodig. Wanneer er structurele werken worden uitgevoerd ben je wel genoodzaakt om een architect in te schakelen voor het indienen van de melding of de vergunningsaanvraag. Een architect is ook verplicht om de werken te controleren in functie van zijn 10-jarige aansprakelijkheid.

Deel 4: De financiële afweging

Wanneer je een duidelijk beeld hebt van waar je naartoe wilt dan ga je het financiële aspect bekijken. Om te beginnen ga je (laten) berekenen welke kosten er verbonden zijn aan de werken die je moet uitvoeren om het eindresultaat te bekomen. Vervolgens ga je na op welke premies je recht hebt en wat die bedragen zijn. Tenslotte zorg je ervoor dat je zicht hebt op bijkomende kosten zoals de interest van je lening, vereiste verzekeringen, het ereloon van de architect, …

Deel 5: Het plan van aanpak

Bij het opstellen van een plan van aanpak komen de vier voorgaande delen samen. Je weet welke werken er essentieel zijn en de welke eventueel nog kunnen wachten. Je hebt een duidelijk beeld van waar je naartoe wilt, wat er mogelijk is en wat je verplichtingen zijn. En je weet welk budget je nodig hebt om het gewenste eindresultaat te bekomen. Op basis van deze parameters kan je bepalen of je de werken al dan niet in fases gaat uitvoeren. Als je gaat verbouwen in fases dan kan je de werken faseren op basis van prioriteit en beschikbaar budget. Hou daarbij altijd het eindresultaat in je achterhoofd zodat alles op elkaar kan worden afgestemd.

Schakel op tijd hulp in

Lukt het je niet om een masterplan te maken doordat je blijft vaststeken in een (of meerdere) van de vier stappen? Dat is heel begrijpelijk want het gaat hier over complexe materie waar kennis over verbouwen onmisbaar is. Schakel dus op tijd hulp in want een doordacht masterplan is goud waard: het zal je heel wat geld besparen en het zal je rust brengen.

Download dit artikel in PDF

Na het downloaden van deze pdf zal je ook die van de toekomstige artikels in je mail ontvangen. Uitschrijven kan op elk moment.