PRIVACYBELEID EN COOKIESTATEMENT

PRIVACYBELEID

Dit is de privacyverklaring van Verbouwen Vol Vertrouwen. Verbouwen Vol Vertrouwen hecht uiteraard veel waarde aan jouw privacy als deelnemer van één van onze producten en diensten. In deze privacyverklaring lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens om gaan in onze rol als verwerkingsverantwoordelijke. Je leest hier bijvoorbeeld wat jouw rechten zijn, wat wij met jouw gegevens doen en waar we jouw gegevens opslaan.

Contactgegevens:
www.verbouwenvolvertrouwen.be
Tony Bergmannstraat 21, 2650 Edegem
team@verbouwenvolvertrouwen.be
BE 0681.814.087

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als je een product van Verbouwen Vol Vertrouwen koopt, gaan we een overeenkomst aan. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, hebben we van jou de volgende informatie nodig. Zonder deze informatie, kunnen wij helaas geen overeenkomst met jou sluiten. Voor het uitvoeren van de overeenkomst hebben wij de volgende informatie van jou nodig: Naam, (Bedrijfsnaam), (BTW-nummer), Adres, E-mailadres, en Bankrekeningnummer (hierna noemen we dit de basisgegevens). Vaak hebben we ook jouw Instagramnaam nodig. Wellicht geef jij ons meer informatie. Denk aan jouw telefoonnummer of misschien stel je een profielfoto in op jouw cursusprofiel. Dat betekent dat die gegevens ook verwerkt worden.

Wij hebben deze gegevens van jou doordat jij ze aan ons hebt verstrekt.

Verbouwen Vol Vertrouwen maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik van verschillende dienstverleners om haar diensten goed uit te kunnen voeren. Hieronder zie je per type dienstverlener welke gegevens wij hierin van jou verwerken, waarom dat gebeurt en op welke juridische grondslag.

Boekhouding/Administratie

Voor het factureren en het verwerken van betalingen, maken we gebruik van verschillende software. De software die wij hiervoor op dit moment gebruiken is: Woocommerce, FunnelKit, Mollie, Stripe en PayPal. Deze partijen verwerken de basisgegevens zoals we hiervoor hebben opgesomd. Deze gegevens moeten verwerkt worden, omdat dit onderdeel is van het uitvoeren van de overeenkomst en omdat wij aan onze wettelijke verplichting tot het versturen van facturen moeten voldoen.

Wij bewaren deze gegevens zeven jaar: dat is de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

E-mail

Als je een aankoop doet via onze website, ontvang je vervolgens geautomatiseerde e-mails zodat je daadwerkelijk toegang tot de cursus kunt krijgen. De software die wij daarvoor gebruiken is Mailerlite. In deze situaties verwerken we jouw e-mailadres en naam. Daarnaast kun jij je aanmelden voor onze nieuwsbrief of gratis ebooks. In dat geval verwerken we ook jouw e-mailadres en naam. We verwerken jouw gegevens alleen op basis van jouw toestemming en deze toestemming kun je altijd intrekken. De verwerkingen die we hebben gedaan toen de toestemming nog wel geldig was, blijven gewoon rechtsgeldig.

Leeromgeving

De cursussen van Verbouwen Vol Vertrouwen worden gehost op onze WordPress website met Learndash. Om jou toegang te verlenen, verstrekken wij aan Learndash jouw e-mailadres.

Meetings/Livesessies

Livesessies vinden plaats via Zoom. Jij ontvangt een link om deel te kunnen nemen aan deze sessies. Om in te loggen bij de meeting, heb je een Zoom-account nodig. Je maakt dit account zelf aan: wij verstrekken jouw gegevens zelf niet aan Zoom. In meetings mag je er zelf voor kiezen of je jouw camera aanzet of niet en welke naam je laat zien.

Reviews

Als we reviews ontvangen via social media of e-mail, zullen we altijd om jouw toestemming vragen voordat we jouw review delen met jouw gebruikersnaam. Als je een review plaatst en ons tagt, geldt dit als toestemming om te mogen delen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dat is natuurlijk een vage omschrijving, daarom maken we het graag wat concreter voor je.

Ben jij klant en hebben we een overeenkomst met elkaar? Dan bewaren we jouw gegevens (denk aan factuur- en betaalgegevens) tot zeven jaar na het beëindigen van onze overeenkomst. Dat is de wettelijke bewaartermijn die de Belastingdienst hanteert.

Heb jij alleen contact opgenomen en is er geen overeenkomst tot stand gekomen? Dan bewaren we jouw gegevens maximaal twee jaar. Heb je je ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan verwijderen we jouw gegevens maximaal drie maanden na jouw uitschrijving.

Delen van persoonsgegevens met derden

We verkopen of geven jouw gegevens niet aan derden en we zullen jouw gegevens alleen aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld als we gebruik maken van software van derden (zoals je hierboven hebt kunnen lezen).  Ook kunnen we gegevens aan derden verstrekken om op die manier te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Verbouwen Vol Vertrouwen, worden verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verbouwen Vol Vertrouwen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Jouw rechten

Op basis van de AVG heb jij bepaalde rechten: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Verbouwen Vol Vertrouwen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar team@verbouwenvolvertrouwen.be. We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw verzoek, maar uiterlijk binnen één maand.

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

Verbouwen Vol Vertrouwen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Heb je vragen?

Neem dan contact op via team@verbouwenvolvertrouwen.be.

Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden. Raadpleeg altijd de meest actuele versie op onze website.

COOKIEVERKLARING

Het gaat in deze cookieverklaring niet alleen over cookies, maar ook over vergelijkbare technieken die worden behandeld als cookies.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via je browser op de harde schijf van je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Hiermee kunnen persoonsgegevens worden verzameld.

Welke cookies gebruikt Verbouwen Vol Vertrouwen?

Er bestaan verschillende soorten cookies.

Functionele cookies

Wij maken gebruik van cookies om gekozen persoonlijke instellingen en voorkeuren van een website (zoals de taalinstellingen) te onthouden, zodat je de website steeds makkelijk weer kunt bezoeken.

Analytische cookies

Met analytische cookies brengen we het gebruik van de website in kaart. Ook analyseren wij de mate waarin nieuwsbrieven worden geopend of gelezen, om op die manier onze nieuwsbrieven te verbeteren.

Voor cookies maken we gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Inc. Google Analytics is privacyvriendelijk ingesteld, zodat traceren op individueel niveau onmogelijk is. Zo wordt het laatste octet van het IP-adres weggelaten. Ook hebben wij ‘gegevens delen’ uitgezet en is er een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Marketing cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van de Facebook-pixel. Dat maakt het plaatsen van advertenties voor onze doelgroep eenvoudiger. Voor meer informatie over deze Facebook-pixel, verwijzen wij je graag naar de privacy- en cookieverklaring van Meta.

Daarnaast maken we gebruik van cookies van YouTube en Vimeo, om op die manier video’s te laten zien op onze website. Deze partijen onthouden jouw voorkeuren. Voor informatie over deze cookies, verwijzen we naar de privacy- en cookieverklaring van YouTube en Vimeo.

Toestemming voor cookies

Functionele cookies worden standaard geplaatst, hier hoeven we geen toestemming voor te vragen. Voor de overige cookies vragen we jouw toestemming die je actief moet geven. Geef je geen toestemming? Dan worden er geen cookies geplaatst.

Je kunt jouw toestemming voor het plaatsen van cookies intrekken door het plaatsen van cookies te weigeren of via je browserinstellingen cookies te deactiveren of te verwijderen.